Külpiaci Növekedési Támogatás pályázati felhívást tett közzé 2020. július 21-én a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt., melyre az AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. és a ZAVOD ZA VODOPRIVREDU DOO SUBOTICA-Vízgazdálkodási Intézet Kft. együttesen konzorciumi formában támogatási kérelmet nyújtott be Betonacél- és lakatos feldolgozó, valamint mély és közműépítési csarnoképület kivitelezése Szabadkán elnevezéssel. A HEPA 2021. január 20-án a kérelemben megjelölt NTP2020-000030 iktatószámú projekt támogatásáról eredményes pályázatot hirdetett ki.

Betekintve a részletekbe, a beruházás tervezett és elfogadott összköltsége: 1.780.473.872 forint, melyből vissza nem térítendő támogatás 1.009.437.893 forint.

A megvalósítás tervezett kezdete az üzleti terv szerint 2021. október 18., ennek figyelembe vételével a konzorcium által megvalósítandó projekt tervezett befejezési határideje 2023. november 30-ra datálható. Megtörtént a Támogatási Szerződés aláírása és a pénzügyi források is maradéktalanul rendelkezésre állnak.

A beruházás megvalósítása kezdetét vette, melynek egyik állomása a telek megvásárlása volt. Szabadka Város Polgármestere által 2021. október 29-én meghirdetett nyilvános árverésen sikeres licitálás történt az egyik telekre. 2021. november 4-én a Polgármester Úr végzés hozott, hogy nyilvános árverés útján eladja építés céljából a Szabadka város köztulajdonában lévő 2 h 60 a és 39 m2  építési telkét a ZAVOD ZA VODOPRIVREDU DOO SUBOTICA - Vízgazdálkodási Intézet Korlátolt Felelősségű Társaságnak.

A kiválasztott 1 parcellából álló zöldmezős terület Szabadka kiemelkedően frekventált ipari területén található, teljes mértékben alkalmas a létrehozni kívánt két szintes, építőipari, tervezői és adminisztrációs részleget magába foglaló telephely számára. A telek teljes mértékben megfelel a Konzorcium elképzeléseinek: ipari-kereskedelmi zónában található, megközelítése 4 sávos úton történik, ami jelentősen megkönnyíti a telephely megközelítését mind a partnerek, mind a teherszállítási forgalom tekintetében.

A telephelyen fog történni a projekt stratégiai irányítása, valamint az operatív szintű feladatok elvégzése is.

Az engedélyes tervdokumentáció és a kiviteli tervek elkészítése, benyújtása megtörtént. Az építési engedélyezési kérelmet 2022.08.04-én elfogadásra került és jogerőre emelkedett. 

Az építési napló alapján 2022.november 17-én elindultak az építkezési munkálatok. Az épületszerkezeti munkák elkészültek. A belső szenvicspanel építése és a belső vízcsatorna alapszerelése is elkészült. Ipari kapuk és a híddaruk is elkészültek. Folytatódnak a fűtési szerelési, villanyszerelési és külső térburkolat építési munkái. Elkezdődtek a homlokzati nyílászárók beépítése, belső festési munkák és burkolási munkák is.